Styrelse & funktionärer

Styrelsen 2023

Marianne Janning
ordförande, e-post
Marianne, trädgårdstok sedan barnsben, har varit sekreterare i vår förening sedan 2004 (med ett uppehåll på ett par år) och ordförande sedan 2020. Tidigare IT- och verksamhetsutvecklingskonsult och ordförande i Skarpängsföreningen, men numera pensionär. ”Att vara aktiv i vår fina förening är fantastiskt! Så mycket kunskap och så många vänner den gett mig!”
mj
Andzelika Claesson
kassör och ledamot,
e-post
 Annette Hansing Morin
sekreterare och ledamot, e-post

Gunborg Mattsson
ledamot, e-post
       
Björn Runngren
ledamot, e-post
 
Ewa Ström
Ledamot, e-post
Kristina Leffler Säll
suppleant, e-post
   
Åsa Stenmarck
suppleant, e-post
 
Eva Nässlin Larsson
suppleant, e-post

Revisorer

Barbro Nabb-Gustafsson
revisor, e-post
Ulla Westermark
revisor, e-post
 Ulla Westermark
   

Valberedning
Elisabeth Sandin, e-post
Ann-Marie Berner, e-post

Trivselgruppen
Ansvarig för vårt minifika är Ann-Marie Berner.

Resegruppen
En gång vartannat år genomför vi en lite större resa till härliga trädgårdar, odlingar, parker, handelsträdgårdar och andra sevärdheter. Denna resa görs ofta med buss och kan vissa år omfatta en eller två övernattningar. För många av våra medlemmar är detta årets trädgårdshöjdpunkt och på hemvägen brukar bussen vara fullproppad med alla våra inköp. Detta kräver en hel del planering och förberedelser som ordnas av resegruppen.
Medlemmar 2023 är Ewa Ström, Chris Christensen och Lotta Olausson.

Utskick
Ett par veckor före varje aktivitet sänds ett e-postmeddelande ut till alla våra medlemmar som en påminnelse. Ibland händer det att en aktivitet blir inställd eller att vi får möjlighet att lite oplanerat genomföra en aktivitet som inte finns i programmet. I dessa situationer sänder vi också ut e-brev till alla medlemmar vars e-postadress finns i medlemsregistret. Ansvarig under 2023 är Åsa Stenmarck.

Anmälningar
Ansvariga för att ta emot och bekräfta anmälningsmail inför alla aktiviteter är Kristina Leffler Säll och Charlotta Rahm.

Lämna ett svar