Styrelse & funktionärer

Styrelsen 2018

Lotta Olausson
ordförande
Lotta Olausson
Eva Svedberg
kassör och ledamot, e-post
 Eva Svedberg
Gunborg Mattsson
ledamot
Chris Christensen
ledamot       
Björn Runngren
ledamot
 
Marianne Janning
sekreterare och ledamot, e-post 
mj
Andzelika Claesson
suppleant
          
Åsa Stenmarck
suppleant
 
Anette Hansing Morin
suppleant

Revisorer

Barbro Nabb-Gustafsson
Ulla Westermark
revisor, e-post
 Ulla Westermark
   

Trivselgruppen
Utan vår trivselgrupp skulle det inte alls vara lika trevligt på våra möten i Hönshuset. Det är de flitiga medlemmarna i denna grupp som ser till att vi har stolar att sitta på och något att äta och dricka under våra aktiviteter.
Medlemmar 2019 är: Ann-Marie Berner,  Lotten Lindblom och Eva Svedberg.

Örtagårdsansvariga
Genom att vi gör fint i vår Örtagård får vi disponera Hönshuset för våra aktiviteter vid Karby Gård och därigenom behöver vi inte ta ut någon avgift av deltagarna.
Detta arbete måste planeras och administreras. Det sköter de örtagårdsansvariga om.
Medlemmar 2019 är:  Gunnel Sandberg. En plats är vakant.

Resegruppen
En gång vartannat år genomför vi en lite större resa till härliga trädgårdar, odlingar, parker, handelsträdgårdar och andra sevärdheter. Denna resa görs ofta med buss och kan vissa år omfatta en eller två övernattningar. För många av våra medlemmar är detta årets trädgårdshöjdpunkt och på hemvägen brukar bussen vara fullproppad med alla våra inköp. Detta kräver en hel del planering och förberedelser som ordnas av resegruppen.
Medlemmar 2019 är Andzelika Claesson, Barbro Nabb-Gustafsson

Ansvarig för medlemsregistret
För att vi ska nå alla medlemmar med e-post när vi sänder ut påminnelser och liknande och även med vanlig post när vi sänder ut inbetalningskort och medlemsbevis är det viktigt att vi har korrekta adresser. Vi lägger ner mycket arbete på att jaga de uppgifter som saknas eller är felaktiga för att hålla så bra kvalitet som möjligt på vårt medlemsregister. Ansvarig för detta arbete under 2019 är Gunnel Sandberg. Sänd dina adressändringar till medlem@tabyvallentunatradgard.se.

Ansvarig för utskick
Ett par veckor före varje aktivitet sänds ett e-postmeddelande ut till alla våra medlemmar som en påminnelse. Ibland händer det att en aktivitet blir inställd eller att vi får möjlighet att lite oplanerat genomföra en aktivitet som inte finns i programmet. I dessa situationer sänder vi också ut e-brev till alla medlemmar vars e-postadress finns i medlemsregistret. Ansvarig under 2019 är Eva Svedberg.

Lämna ett svar