Om oss

Vårt motto är TILL NYTTA, LUST OCH FÄGRING
Vi vänder oss till dig som vill dela ditt trädgårdsintresse med andra. Genom att delta i våra arrangemang av olika gemensamma aktiviteter med trädgårdstema ger vår verksamhet dig både nya kontakter och kunskaper.

Vi är en ideell förening som bildades 1993. Föreningens första ordförande och initiativtagare var John Dormling, som nu är vår hedersmedlem.

Föreningen drivs av sina medlemmar. Utan aktiva medlemmar har föreningen naturligtvis ingen aktivitet. Vår strävan är att arbetet ska delas på många händer så att det inte blir alltför betungande för någon. Vi försöker därför dela upp ansvarsområdena i så små delar som möjligt. Just nu finns det dock personer som ansvarar för flera områden samtidigt. Om du kan tänka dig att “dra ditt strå till stacken” och överta ansvaret för något område är du mycket välkommen att höra av dig till någon i styrelsen.


Vår förening är medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård, RST. Där kan du gratis få svar på alla möjliga frågor om trädgård och trädgårdsskötsel. Du kan maila till radgivning@tradgard.org eller ringa tisdag-torsdag kl 9-12 på 08-758 86 36.

Hönshuset och Örtagården
De flesta av våra möten hålls i klubblokalen Hönshuset på Karby Gård konstcentrum vid Bergtorpsvägen strax söder om Täby Kyrkby. Buss 610 och nattbuss 690 trafikerar hållplats Karby gård.

Bredvid Hönshuset ligger föreningens örtagård. Den är vårt ansikte utåt, och skötseln av den utgör vår “hyra” för Hönshuset. Örtagården hålls i stånd med benäget bistånd av föreningens medlemmar.

Vår logga
TVT

Vårt fina bomärke med kvisten av löjtnanshjärta är ritad av vår medlem Anette Blåberg, Good garden.  http://www.goodgarden.se

Lämna ett svar