Om oss

Vårt motto är TILL NYTTA, LUST OCH FÄGRING
Vi vänder oss till dig som vill dela ditt trädgårdsintresse med andra. Genom att delta i våra arrangemang av olika gemensamma aktiviteter med trädgårdstema ger vår verksamhet dig både nya kontakter och kunskaper. Vi ordnar föredrag, trädgårdsbesök, kurser, resor och annat trädgårdsrelaterat. Alla trädgårdsintresserade, även de som inte bor i Täby eller Vallentuna, är välkomna till vår förening.

Vi är en ideell förening som bildades 1993. Föreningens första ordförande och initiativtagare var John Dormling (1925-2018), som nu är vår hedersmedlem.

Föreningen drivs av medlemmarna. Utan aktiva medlemmar har föreningen naturligtvis ingen aktivitet. Vår strävan är att arbetet ska delas på många händer så att det inte blir alltför betungande för någon. Vi försöker därför dela upp ansvarsområdena i så små delar som möjligt. Just nu finns det dock personer som ansvarar för flera områden samtidigt. Om du kan tänka dig att ”dra ditt strå till stacken” och överta ansvaret för något litet område är du mycket välkommen att höra av dig till någon i styrelsen.


Vår förening är medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård, RST. Där kan du gratis få svar på alla möjliga frågor om trädgård och trädgårdsskötsel. Du kan maila till radgivning@tradgard.org eller ringa tisdag-torsdag kl 9-12 och onsdagar även 13–16 på 08-758 86 36. 

Nya tider – nya lokaler 
Glädjande nog har vi på senare år blivit allt fler medlemmar och det är fler som vill komma och lyssna på de föredrag vi anordnar. Detta ledde till att vår tidigare lokal, Hönshuset på Karby gård, 2020 blev för liten. Sedan dess har vi provat några olika lokaler i centrala Täby, bland annat hörsalen på Tibble gymnasium och hörsalen i Täby centrums bibliotek. Vid dessa lokaler är det nära till olika kommunikationer och det finns gott om parkering i närheten. Dessvärre är det inte så lätt att anordna fika och de samtal som fika möjliggör är viktiga. Vi kommer därför att testa olika lösningar.

Bredvid Hönshuset i Karby gård ligger den örtagård som föreningen skapat och förvaltat i många år. Den har varit vårt ansikte utåt och skötseln av den utgjorde en del av vår ”hyra” för Hönshuset. Nu har vi överlämnat den till Föreningen Karby Gård.
Här kan du studera vilka växter som fanns i vår Örtagård när vi lämnade den: https://www.tabyvallentunatradgard.se/wp-content/uploads/2014/07/karbyfärg20141006.pdf

Vår logga
TVT

Vårt fina bomärke med kvisten av löjtnanshjärta är ritad av vår medlem Anette Blåberg, Good garden. http://www.goodgarden.se

Lämna ett svar