Program

Välkommen till Täby Vallentuna Trädgårdsförenings aktiviteter 2022!

Som medlem i vår förening får du ta del av allt det som Riksförbundet Svensk Trädgård erbjuder och möjlighet att delta i alla våra aktiviteter.
Glädjande nog har antalet deltagare på våra aktiviteter ökat på senare år. Därför har vi numera lämnat Hönshuset på Karby gård. Våra föredrag genomförs nu oftast i hörsalen i Tibble gymnasium. Den rymmer 80 personer, nås via entrén till Tibble Teater som ligger nära Täby Centrum. Dit är det lätt att ta sig med kommunala färdmedel och det finns gått om parkering, nära entrén, vid Åva gymnasium och bakom simhallen. För att ge tillfälle för en liten pratstund bjuder vi på en enkel fika en halvtimme före föredragen. För att spara på miljön ber vi dig ta med en egen mugg.
För att vi ska ha möjlighet att bjuda in ”trädgårdskändisar” ett par gånger per år, trots vår begränsade budget, kommer vi att införa ytterligare en förändring. Vid dessa tillfällen kommer vi att ta ut entreavgift. Avgiften betalas ”vid dörren”.
Anmäl dig alltid via anmalan@tabyvallentunatradgard.se 
Om du anmält dig till en aktivitet och trots det inte kan närvara är det viktigt att du lämnar återbud senast dagen innan. Vi kommer i fortsättningen att kontakta alla som uteblir utan avanmälan.

Vi hoppas att du ska tycka att årets aktiviteter känns lockande och hälsar dig varmt välkommen!

Styrelsen

Ladda ner programmet för 2022: Program 2022   Observera att datum för växtbytardagen ändrats till den 16/5!

Program för tidigare år

Här kan du  ladda ner programmet för 2021 i den form som det skickats ut via mail:
Program 2021.

Här kan du  ladda ner programmet för 2020 i den form som det skickats ut via mail:
Program 2020.

 

Lämna ett svar