Program

Välkommen till Täby Vallentuna Trädgårdsförenings aktiviteter 2020!

Som medlem i vår förening får du ta del av allt det som Riksförbundet Svensk Trädgård erbjuder och möjlighet att delta i alla våra aktiviteter.
Information om medlemskap, kontaktuppgifter och annat nyttigt om föreningen finns att läsa på vår hemsida, www.tabyvallentunatradgard.se.
Glädjande nog har antalet deltagare på våra aktiviteter ökat på senare år. Ofta blir Hönshuset fullsatt och vi har då ett antal personer på väntelista. Därför kommer vi att testa några andra lokaler för våra aktiviteter framöver. Vi kommer att fortsätta att använda Hönshuset på Karby Gård, men även att använda lokaler i Täbys nya kommunalhus, i biblioteket i Täby centrum och i Täby Seniorcentrum. Det är därför mycket viktigt att du noga tar reda på var den aktivitet du planerar att delta i äger rum.
För att vi ska ha möjlighet att bjuda in ”trädgårdskändisar” ett par gånger per år, trots vår begränsade budget, kommer vi att införa ytterligare en förändring. Vid dessa tillfällen kommer vi att ta ut entreavgift. Avgiften betalas ”vid dörren”.
Om du anmält dig till en aktivitet och trots det inte kan närvara är det viktigt att du lämnar återbud senast dagen innan. Vi kommer i fortsättningen att kontakta alla som uteblir utan avanmälan.
I och med att riksförbundet tar i drift ett nytt centralt medlemsregister levereras medlemskortet på inbetalningsavin. Medlemmarna får ett nytt medlemskort varje år. Även familjemedlemmar och dubbelanslutna medlemmar kommer att få medlemskort. Inbetalningskortet för medlemsavgiften bifogas Hemträdgårdens decembernummer.
Vi hoppas att du ska tycka att årets aktiviteter känns lockande och hälsar dig varmt välkommen!

Styrelsen

Sammanfattning av programmet för 2020

Anmäl dig alltid via anmalan@tabyvallentunatradgard.se 

Aktivitet

Lokal

Datum

Anmäl dig senast

Rosor i samplantering, Gunilla Uhlin Friberg

Hönshuset, Karby Gård

29 januari, 19.00

20 januari

Årsmöte och Odla Året om, Lena Israelsson

Tibble hörsal, Täby kulturhus

18 februari, 19.00

10 februari

Träd o buskar för små trädgårdar, Tomas Lagerström

Tibble hörsal, Täby kulturhus

23 mars, 19.00

16 mars

Trädgårdsmyller, Christina Winter

Tibble hörsal, Täby kulturhus

6 april, 19.00

1 april

Växtstöd, Marianne Svärd Häggvik

 

26 april

10 april

Vårfint i Örtagården

Vid Hönshuset

4 maj, 18.00

1 maj

Trädgårdsvandringar

 

Maj – augusti, 19.00

29 april

Lökväxter i privatträdgårdar

 

En kväll i maj

maj

Magnolior i blom

 

En kväll i maj

maj

Dagstur till Enköping

 

31 maj, 8.00

23 maj

Kvällsbesök i privatträdgård i Erikslund

 

10 juni, 18.30

3 juni

Dagstur till Piongubben

 

27 juni, 9.00

10 juni

Resa till Lettland

 

2 – 6 juli

31 januari

Besök hos Gunilla Uhlin Friberg i Enköping

 

En lördag i juli

juli

Privatträdgårdar i Sollentuna

 

En kväll i juli

juli

Båtresa till Enskär och Torsten Wallin

 

8 augusti, 8.45

8 juli

Dagsutflykt till Skärholmen och Segeltorp

 

16 augusti, 13.00

1 augusti

Besök på Järvafältet med Lena Israelsson

 

25 augusti, 19.00

20 augusti

Hosta – en användbar perenn, Ann-Christine Svensson

Hönshuset, Karby Gård

28 september, 14.00

22 september

Höstmarknad i trädgården

 

20 september, 19.00

13 september

Bokashi

Hönshuset, Karby Gård

?? oktober, 19.00

?? oktober

Citrusväxter, Eva Rönnblom

Lyktan, Täby Seniorcenter, Lyktgränd 2

18 november, 19.00

10 november

Julmarknad med gemensam lunch

 

december

2 december

Här kan du  ladda ner programmet för 2020 i den form som det skickats ut via mail, dvs med bilder och med några tips om andras aktiviteter: Program 2020 1.0

Här kan du  ladda ner programmet för 2019 i PDF-format: Program 2019 1.1

Här kan du ladda ner programmet för 2018 i PDF-format :  Program 2018

Här kan du ladda ner programmet för 2017 i PDF-format:   Program-2017-1

Lämna ett svar