Aktuellt

Årsmötet för 2018 är genomfört   TVT

Den 20/2 samlades vi på Karby Gård för årsmöte. Den tidigare styrelsen beviljades ansvarsfrihet och en ny styrelse valdes. Till vår glädje har vi nu fyra nya styrelsemedlemmar.
Ordförande: Lotta Olausson.
Kassör: Eva Svedberg.
Sekreterare: Marianne Janning.
Ledamot: Björn Runngren, Gunborg Mattsson och Chris Christensen
Suppleant: Andzelika Claesson, Marie Noreby och Marjatta Sikström.
På mötet beslutades också att årsavgiften ska höjas till 310:- och avgiften för familjemedlemmar till 100:-
Det fullständiga protokollet finns att läsa under ”Om oss”.
Efter mötet underhöll Leena Liljestrand oss med ett härligt föredrag om pioner och deras kompisar. Läs ett reportage om föredraget under ”Glimtar från tidigare”.

 Medlemsavgift
Vi hoppas att du nu fått brevet med inbetalningskort för medlemsavgiften för 2018 samt det lilla märket som ska klistras på medlemskortet.

Resa till Gotland
Nu är det viktigt att du snabbt anmäler dig och betalar om du vill hänga med till Gotland. Du bör ha fått ett mail med all information om hur detta går till. Observera att den första delbetalningen ska vara inne redan 5/3. 

Trädgårdsvandringar
Under sommaren arrangerar vi som vanligt utbyte av idéer, kunskap och inspiration genom en serie  trädgårdsbesök. Du som vill visa din trädgård och få titta på cirka 20 av våra medlemmars trädgårdar är välkommen att anmäla dig till trädgårdsvandringarna. Läs mer i programmet!

Vårt vårprogram i korthet

Vad tycker du om vår hemsida?
Vad vill du läsa om här? Synpunkter på vår hemsida, liksom andra kommentarer och meddelanden, kan du lämna i vår Facebookgrupp. (Här försvinner de tyvärr i ett hav av spam.)
   FaceBook