Välkommen till Täby Vallentuna Trädgårdsförening!

   TVT

Aktuellt
Tyvärr tvingades vi ställa in vårt föredrag med Gunborg Mattsson 2/10 eftersom hon blivit sjuk. Extra trist eftersom intresset var mycket stort. Vi hoppas att Gunborg snart kryar på sig och arbetar med att hitta ett nytt datum snarast.  Vi kommer att sända ett mail till alla när vi hittat en lösning. Du får då anmäla dig på nytt.

 

Synpunkter på vår hemsida kan du ge oss på vår Facebookgrupp.
   FaceBook