Karby Gård

Täby Vallentuna trädgårdsförening är, tillsammans med ett tiotal andra föreningar,  medlem av Föreningen Karby Gård.

karta karby gård4Täby Vallentuna Trädgårdsförening ansvarar för anläggning och drift av Örtagården inom Karby Gård. Vi använder normalt Karby Gårds hönshus som vår lokal för föreläsningar och liknande arrangemang.

Föreningen Karby Gård har som syfte att bedriva konst- och kulturverksamhet på Karby Gård och att förvalta och driva byggnaderna och parkmarken inom Karby Gård.

På Karby Gård kan du njuta av konst och musik av många olika slag.

Det aktuella programmet hittar du här Karby Gård.